SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Doktorlar

Hasta muayenesi sırasında göz izolasyonu sağlayarak enfeksiyon oluşunu önler.

Mutlu doktor

Cerrahlar

Cerrahi Ameliyatlarda kan sıçramalarını ve göz ile el temasını engeller.

k1_edited.jpg

Diş Doktorları

Diş tedavisi sırasında  hasta ve doktorun ağız içi sıvı sıçramalarından gözünü korur.

2.png

Laborantlar

Laboratuar çalışmalarında numune ile gözünüz arasında kalkan oluşturur.

Laboratuar Deney

Sterilizasyon

Cerrrahi alet temizliği sırasında oluşan sıvı sıçramalrından gözünüzü koruyarak , göz enfeksiyonu ve bulaşıcı hastalık riskini minimize eder.

sterilizasyon-e1470426757600.jpg

Tıbbi Atık

Tıbbı Atık toplanması , taşınması ve bertaraf edimesi sırasında el ve göz arasında teması engelleyerek gözünüzü tehlikeden uzak tutar.

Atık Yönetimi

Sekreterya

Hasta ile ilk temas sırasında sıvı sıçramalarını engellemek

Resepsiyon

Veteriner

Veterinerlik Uygulamalarında kullanılarak enfeksiyon riskini minimize eder.

Vet at köpek